Làm thẻ tạm trú thiếu giấy phép lao động

0
512

Làm thẻ tạm trú thiếu giấy phép lao động

Theo quy định của luật pháp Việt Nam thì người nước ngoài muốn cấp thẻ tạm trú ở nước ta thì phải có giấy phép lao động có thời gian từ 12 tháng trở lên. Bên cạnh đó, người nước ngoài muốn đăng ký tạm trú ở Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người nước ngoài cũng có thể xin thẻ tạm trú không có giấy phép lao động.

Được đăng ký thẻ tạm trú không có giấy phép lao động khi nào?

Thẻ tạm trú là gì ?

Thẻ tạm trú Việt Nam là một loại thẻ dành cho công dân nước ngoài có mong muốn ở lại Việt Nam trong một thời gian dài để làm việc, hay ở nhà người thân. Thời hạn tối thiểu và tối đa của thẻ tạm trú là từ 1 năm đến 5 năm, tùy thuộc vào lý lịch và hồ sơ của người nước ngoài đó. Thẻ tạm trú sẽ có thời hạn định cư lâu dài hơn Visa Việt Nam.

Điều kiện để xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam thì người nước ngoài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau.

Người nước ngoài phải có hộ chiếu đáp ứng đủ yêu cầu

Hộ chiếu của người nước ngoài đó phải đáp ứng yêu cầu, đó là còn thời hạn và tối thiểu là một năm. Trường hợp nếu người đó xin thẻ tạm trú hai năm thì thời hạn của hộ chiếu cũng phải tối thiểu hai năm trở lên.

Visa sử dụng đúng mục đích

Để được cấp giấy tạm trú thì Visa thị thực của người nước ngoài đó đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích là lao động. Trong thị thực phải có các ký hiệu là LD, LD1, LD3 hoặc là DN, DN1, DN2 được chính công ty làm việc bảo lãnh trước đó hoặc thuộc trường hợp chuyển đổi theo quy định của luật pháp nước ta.

Có giấy phép lao động

Người nước ngoài muốn tạm trú tại nước ta phải có giấy phép lao động hay còn gọi là giấy phép làm việc. Giấy phép lao động đó phải còn hạn sử dụng và tối thiểu là 12 tháng. Ngoài ra, quy định về giấy phép cho người động nước ngoài ở việt nam được cấp giấy phép động với thời gian tối đa 2 năm, do vậy người nước ngoài có thể xin thẻ tạm với thời hạn tối đa là 2 năm. Trong một số trường hợp khác thì người nước ngoài phải có giấy miễn giấy phép lao động.

Bạn cần đáp ứng đủ điều kiện đăng ký thẻ tạm trú

Các trường hợp xin thẻ tạm trú không có giấy phép lao động

Người nước ngoài không có giấy phép lao động nhưng vẫn có thể xin được giấy tạm trú trong các trường hợp sau.

  • Chủ đầu tư nước ngoài: Nếu người nước ngoài đó là chủ đầu tư của một công ty hay doanh nghiệp nào đó, đang đầu tư vào Việt Nam.
  • Người thân của công dân Việt Nam: Người nước ngoài đó là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam, thì sẽ được cấp thị thực.
  • Đại diện của công ty nước ngoài: Nếu một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, thì người đại diện đến làm việc ở nước ta sẽ được cấp thị thực.
  • Người nước ngoài đã được cấp thị thực LV1, LV2, ĐT, NN1, DH, PV1, LĐ thì người nước ngoài là vợ, chồng, con sẽ được cấp thị thực.

Những trường hợp được cấp thị thực mà không cần giấy phép lao động trên, cần phải làm giấy miễn giấy phép lao động, rằng mình thuộc trường hợp không cần có giấy phép lao động.

Hồ sơ xin giấy xác nhận tạm trú

Đối với người không có giấy phép lao động thì thủ tục đăng ký thẻ tạm trú gồm các loại giấy tờ sau:

  • Người đi làm thẻ tạm trú cần chuẩn bị trước mẫu NA6 theo bản mẫu và mẫu NA8 theo bản mẫu.
  • Khi đi người nước ngoài cần làm thẻ trú phải mang theo hai ảnh 2×3.
  • Cuối cùng bạn cần có văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động của cơ quan quản lý lao động nước ngoài cung cấp.

Thủ tục đăng ký đơn giản

Trên đây là bài viết giới thiệu về các điều để đăng ký thẻ tạm trú, các trường hợp được phép xin thẻ tạm trú không có giấy phép lao động cũng như các loại giấy tờ thủ tục để đăng ký thẻ khi người nước ngoài không có giấy phép lao động. Hy vọng, với những thông từ bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đăng ký xin thẻ tạm trú mà không có giấy phép lao động