Quản lý nhân sự và văn hóa doanh nghiệp tại RSM Việt Nam – VP Hà Nội

0
128

Đối với bất kỳ 1 công ty nào, nhân sự luôn là “tài sản” quý nhất của công ty. Để có thể đảm bảo nhân viên gắn bó với công ty và có trách nhiệm đối với công việc thì quản lý nhân sự và văn hóa doanh nghiệp là một phần không thế thiếu của bất kỳ công ty nào. Hiện nay, việc quản lý nhân sự của các doanh nghiệp của Việt Nam chưa thật sự được thực hiện quá tốt. Tuy nhiên, tại RSM Việt Nam-VP Hà Nội chúng tôi tự tin vào khả năng quản lý nhân sự và văn hóa doanh nghiệp của mình có thể giúp nhân viên có được những trải nghiệm tốt nhất khi lựa chọn làm việc tại công ty.

Vậy quản lý nhân sự là gì? Và tại sao quản lý nhân sự lại là yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi công ty. Để có thể hiểu rõ hơn quản lý nhân sự là gì, RSM Việt Nam-VP Hà Nội sẽ đưa ra một số luận điểm về ý nghĩa và vai trò của quản lý nhân sự trong công ty. 

Có thể hiểu một cách đơn giản thì quản lý nhân sự chính là cách mà một doanh nghiệp có thể sử dụng nhân sự hợp lý và hiệu quả nhất. Hơn thế nữa, quản lý nhân sự còn có trách nhiệm thu hút, giữ chân những nhân viên có kinh nghiệm và tài năng. Để có thể xây dựng được bộ máy quản lý nhân sự một cách tốt nhất. Để có được một bộ mấy quản lý nhân sự tốt, RSM Việt Nam có thực hiện theo 5 bước sau:

  • Bước 1: Xác định và thiết lập mục tiêu của hệ thống quản lý nhân sự
  • Bước 2: Thiết lập cách thức đào tạo, tuyển dụng, và quy định 
  • Bước 3: Thiết lập nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí
  • Bước 4: Xây dựng chính sách thưởng phạt phù hợp với từng nhân viên
  • Bước 5: Thiết lập văn bản quy định sử dụng cho nội bộ công ty

Ngoài ra, đi đôi với quản lý nhân sự chính là văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phát triển tinh thần nhân viên và nâng cao giá trị của doanh nghiệp. 

Tóm lại, ta có thể thấy quản lý nhân sự và văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng trong việc góp phần tạo lên sự thành công của công ty. Với hơn 20 năm thành lập và phát triển, đại gia đình RSM Việt Nam-VP Hà Nội luôn luôn đặt quản lý nhân sự và văn hóa doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng. Khi làm việc tại RSM Việt Nam-VP Hà Nội, bạn không chỉ là nhân viên mà còn là một thành viên trong đại gia đình của chúng tôi.

Dịch vụ kế toán

Kiểm toán tài chính