Thứ Sáu, Tháng Sáu 22, 2018

Nào thì đi shopping

Trở lại Atlanta

(3)

Downtown Charlotte

Điện thoại ở Mỹ

Xe buýt và Walmart

Charlotte, NC

Ngày đầu tiên ở Mỹ

Lên đường

Bài viết mới

k8vnn.com k8vnn.com