Thứ Hai, Tháng Hai 19, 2018

Nào thì đi shopping

Trở lại Atlanta

(3)

Downtown Charlotte

Điện thoại ở Mỹ

Xe buýt và Walmart

Charlotte, NC

Ngày đầu tiên ở Mỹ

Lên đường

Bài viết mới