Thứ Ba, Tháng Năm 22, 2018

Washington DC – 02/10/11

Đi nhờ xe ở Mỹ (Hitchhiking)

Đi xem phim ở Mỹ

Columbia và Myrtle beach

Nào thì đi shopping

Trở lại Atlanta

Downtown Charlotte

Điện thoại ở Mỹ

Xe buýt và Walmart

Charlotte, NC

Bài viết mới

k8vnn.com k8vnn.com