Thứ Hai, Tháng Mười Hai 11, 2017

Downtown Charlotte

Điện thoại ở Mỹ

Xe buýt và Walmart

Charlotte, NC

Ngày đầu tiên ở Mỹ

Lên đường

Bài viết mới